Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego

RENA Polska jest spółką zależną przedsiębiorstwa RENA Technologies GmbH. Specjalizujemy się w mechanicznej obróbce tworzyw sztucznych, a także w montażu podzespołów. Nasza siedziba znajduje się w miejscowości Wykroty, położonej w specjalnej strefie ekonomicznej w pobliżu granicy z Niemcami i stanowi optymalny punkt wyjścia dla współpracy z naszymi europejskimi klientami.

Podstawą działań podejmowanych w Spółce, jednoznacznie wynikających z przyjętej strategii rozwoju jest zapewnienie powyższych usług i wyrobów w najwyższej jakości przy dbałość o środowisko naturalne. Odzwierciedleniem tego jest niniejsza Polityka, która jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko oraz stanowi podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

Mając pełna świadomość tego, że dalszy rozwój naszej Firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W ramach przyjętej przez nas Polityki deklarujemy:

  • zgodność z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i innymi wymaganiami,
  • poznawanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  • projektowanie wyrobów w sposób, który pozwoli zminimalizować ich wpływ na środowisko w całym etapie cyklu życia,
  • stosowanie systemu kwalifikacji dostawców zapewniającego dostawę towarów spełniających wymagania klienta i o  minimalnym wpływanie na środowiska naturalne,
  • organizację takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, a także świadomości ekologicznej,
  • ograniczanie zanieczyszczenie środowiska spowodowane nasza działalnością m.in. przez zmniejszenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych,
  • stałe monitorowanie wpływów środowiskowych w celu ograniczanie zużycia zasobów naturalnych - energii.

W imieniu całej Organizacji deklaruję zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji celów oraz przyjętej Polityki SZŚ.

Asystentka Zarządu
Karolina Kozłowska
odpowiedzialnaOsoba odpowiedzialna w następujących krajach:
Na całym świecie