Siedziby firm:

RENA Polska Sp. z o.o.
Wykroty ul. Wyzwolenia 30
PL 59 –730 Nowogrodziec
@: info(at)rena-polska.com

Geschäftsführung: 
Thomas Meier
Karsten Robel
Rafał Cybulski

RENA Polska Sp. z o.o., local court: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, commercial register: KRS 0000237010, tax identification number: NIP 612-17-38-883, share capital 51.000,00 zł.   

Prawo autorskie:
Wszystkie teksty, zdjęcia i grafiki chronione są prawem autorskim i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych lub dystrybucyjnych, ani modyfikowane i używane na innych stronach internetowych.

Zastrzeżenie:
Informacje przedstawione na tej stronie zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Jednakże nie można dać gwarancji, że wszystkie informacje są zawsze kompletne, dokładne i aktualne.

© 2019 RENA Polska Wszystkie prawa zastrzeżone. Stan: październik 2019

Skontaktuj się z nami
telefon : +48 7564 9310-0