RENA jako pewny i atrakcyjny pracodawca

Jesteś otwarty na nowości i chcesz wraz z nami tworzyć naszą wspólną przyszłość? W RENA znajdziesz to, czego szukasz! Potrzebujemy przede wszystkim pracowników, którzy oprócz tego, że mają fachowe kompetencje, potrafią także wychodzić poza schematy i szukać niestandardowych rozwiązań. Nasze przedsiębiorstwo nastawione jest nie tylko na wzajemne zrozumienie i pracę zespołową, lecz także na otwartą komunikację – to dobre podstawy, by podjąć pracę w RENA. Dużą wagę przywiązujemy do samodzielnej pracy zorientowanej na wyniki i realizację celów przedsiębiorstwa. Bardzo ważne są przy tym takie cechy, jak umiejętna ocena sytuacji oraz zdolność do rozwiązywania problemów.

Konstrukcja

Produkcja

Logistyka

Dział Przygotowania Produkcji

Dział Personalny
HR Department
odpowiedzialnaOsoba odpowiedzialna w następujących krajach:
Polska