Kierownik Działu Montażu

RENA Polska

Production

Zakres Obowiązków:

 • Doświadczenie min 5 letnie na stanowisku kierowniczym działu produkcji
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz podziału prac pomiędzy pracowników
 • Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia
 • Doświadczeniu w planowaniu produkcji/ tworzenia modeli planowania i zarządzania nimi
 • Doświadczenie w produkcji małoseryjnej mile widziane
 • Doświadczenie w optymalizacji produkcji, prowadzenia projektów
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i samodyscypliny
 • Znajomość języka niemieckiego / angielskiego.
 • Umiejętność pracy w grupie, elastyczność, zaangażowanie w pracę
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Znajomość obsługi komputera, operowania w systemach klasy ERP

Wymagania:

 • Zarządzanie działem montażu
 • Tworzenie na podstawie danych sprzedażowych planu produkcji, zarządzanie i planowanie obciążeniem linii oraz zasobów, ocenianie wymagań produkcyjnych dotyczących projektów
 • Terminowa realizacja planu oraz nadzór nad procesem produkcyjnym działu Montażu
 • Analizowanie, zgłaszanie i wdrażanie niezbędnych inwestycji
 • Bieżąca analiza osiąganych wyników i ich raportowanie
 • Zarządzanie efektywnością procesu produkcyjnego, dbanie o wydajność oraz jakość produktów
 • Inicjowanie działań usprawniających proces produkcyjny w obszarach Bezpieczeństwo pracy, Jakość, Efektywność
 • Rozwój metod i narzędzi optymalizujących pracę operatorów
 • Rozwój koncepcji ciągłego doskonalenia umiejętności pracowników – Centrum szkoleniowe
 • Doskonalenie procesów wewnętrznej logistyki Działowej
 • Aktywne i skuteczne zarządzanie podległym personelem
 • Ciągłe doskonalenie i zapewnienie wymaganych warunków BHP
 • Planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie i motywowanie pracy zespołu
 • Współpraca ze wszystkimi procesami Firmy w ramach pełnionych obowiązków
 • Promowanie i uczestniczenie w programach inicjatyw pracowniczych, zespołach LEAN
 • Wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarzadzania oraz jakościowych w codziennej aktywności (Lean, PFMEA, Pro-Cert, 6Sigma)
 • Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą
 • Przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz dziale montażu. Prowadzenie ciągłych audytów procesowych
 • Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących w zakładzie
 • Promowanie podnoszenia kwalifikacji, tworzenie polityki/ matrixów kompetencji i rozwoju podległej organizacji
 • Przedstawianie i wdrażanie pomysłów poprawiających jakość wyrobów oraz procesów
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach obowiązującego prawa

W zamian pracodawca oferuje:

 • Umowę o pracę
 • Zatrudnienie z realną możliwością rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Elastyczny czas pracy
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. częściowy zwrot kosztów dojazdu, opieka medyczna, bony świąteczne, paczki dla dzieci, ubezpieczenie grupowe)
 • Pracę przy zastosowaniu najnowszych technologii oraz w przyjaznym zespole profesjonalistów
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Bogaty system premiowy

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres:

 

praca@rena.com

Skontaktuj się z nami
telefon : +48 7564 9310-0