Polityka Jakości

Uznając zasadę, że jakość wytwarzanych produktów i usług jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia i osiągania optymalnych zysków, dążymy tylko do takich działań, które spełniają wymagania przepisów prawnych i oczekiwania Klienta. Wychodzimy z założenia, iż bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania Klienta.

Jako strategiczny cel Grupa RENA stawia sobie dążenie do ciągłego wzrostu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług oraz oferowania produktów o wysokiej jakości.

[Translate to PL:]
Mając na uwadze,

że ciągły wzrost satysfakcji Klientów z jakości oferowanych wyrobów i usług jest warunkiem trwałego powodzenia całej Grupy RENA Polska włączają się w implementację tej strategii realizując następujące cele:

  • Zagwarantowanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów,
  • Innowacyjność i ciągłe doskonalenie realizowanych wyrobów i procesów,
  • Zwiększenie poziomu zadowolenia naszych Klientów,
  • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.

Realizacja wyznaczonych celów możliwa jest poprzez:

  • Dokładne rozpoznawanie wymagań Klienta oraz budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z nim poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych wyrobów.
  • Staranny dobór dostawców i podwykonawców spełniających wymagania naszej firmy w zakresie realizacji dostaw wysokiej jakości materiałów oraz świadczonych usług.
  • Redukcję kosztów oraz Ciągłe Doskonalenie naszej pracy poprzez wdrażanie usprawnień i realizację projektów optymalizacyjnych.
  • Systematyczne szkolenia naszych pracowników oraz kreowanie metod motywujących, dzięki czemu możliwe jest budowanie świadomego i zaangażowanego zespołu o wysokich kwalifikacjach.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
  • Trafne oszacowanie szans i ryzyka oraz zdefiniowanie kontekstów

Kierownictwo RENA Polska zapewnia środki i podejmuje działania aby niniejsza Polityka Jakości była znana, rozumiana i realizowana przez wszystkim pracowników oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom, a także była przeglądana pod względem jej aktualności.

Asystentka Zarządu
Karolina Kozłowska
odpowiedzialnaOsoba odpowiedzialna w następujących krajach:
Na całym świecie